Lütfen Bekleyiniz..

ÖTV İade Hizmetleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 5’ inci maddesinde, bu kanuna ekli listelerdeki malların yurt dışına teslimlerinin ÖTV’den istisna olduğu, ihraç edilen malların alış faturalarında gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edileceği düzenlenmiştir. İhracat işlemleri ile aşağıda yer alan ve iade hakkı doğuran diğer işlemler konusunda hizmet vermekteyiz.

İhracattan Doğan ÖTV İadesi
İndirimli ÖTV Uygulamalarından Doğan İadeler
i.    ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dâhil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması
ii.    ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması
iii.    ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ Veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması
Fazla veya Yersiz Ödenen ÖTV'nin İadesi