Lütfen Bekleyiniz..

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Hizmetleri

Mükellef müşterilerimize Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına  göre tevkif yoluyla kesilen vergiler ve geçici verginin iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan mahsup ve iade işlemlerine ilişkin hizmet vermekteyiz.
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına  göre tevkif edilmiş vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilir, mahsubu yapılan miktar gelir ve kurumlar vergisinden fazla olursa aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilir.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına  göre Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 TL’ ye (2024 yılı için 239.000,00 TL) kadar olan kısımı teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir. Nakden iade talebinin 500.000 TL’ ye (2024 yılı için 2.405.000,00 TL) kadar olan kısmı tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecektir. İade talebinin 500.000 TL’ nı (2024 yılı için 2.405.000,00 TL)  aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
Geçici Vergiden Doğan Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi
Tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe iade edilir.
Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmamaktadır.
Fazla veya Yersiz Olarak Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi